வரலாற்று அபத்தம் – மாவை சேனாதிராஜா

#மாவை #கழுதை #என்னை_மன்னித்துவிடுங்கள்

தமிழரசுக் கட்சி தலைவர் என்ற வகையில் மாவையை எனக்குப் பிடிக்காவிட்டாலும் அவரது உரைகள் எனக்கு பிடித்தமானவை…

நேற்று அவர் பேச எழுந்து வரும் போது இருந்த ஆர்வம் ஐந்தே நிமிடத்தில் கரைந்துபோயிருந்தது. 30 நிமிடங்களுக்கு மேல் ஆற்றிய உரையில் 3முறை தான் சிறை சென்றதாக குறிப்பிட்டார்… பலமுறை கலை நிகழ்வுகள் பற்றி…. ஜெனிவா பயணம் பற்றிய சுயபுராணம்…

பேச்சில் ஒரு தொடர்ச்சியில்லை…. எதைப் பேசுவதென்றே அவர் ஆயத்தம் செய்யவில்லை என்பது தெளிவாகத் தெரிந்தது. இரண்டு முறை உரையை முடிக்க நினைத்தும் அவரால் அவரை கட்டுப்படுத்தமுடியவில்லை.. பலர் எழும்பிச்செல்ல , இன்னும் சிலர் தங்கள் பிள்ளைகளின் நிகழ்வுகளுக்காகப் பெருமூச்சுடன் காத்திருந்தனர்.

எத்தனை மேடை கண்ட மனிதன்…. இப்படி ஆகிவிட்டாரே என நினைக்கையில் மனம் வேதனைப்படுகிறது….

எதைப்பேசினாலும் சுரணை இல்லாமல் கழுதை போல் மக்கள் கேட்பார்கள்… எப்படியும் மன்னார் உறுப்பினர்கள் தன்னைத்தானே அழைக்கவேண்டும் என மாவை நினைத்தாரோ… என்னவோ…?

ஒரு அரசியல் வியாபாரியோடு உங்களையும் இக்கட்டுரையில் இணைத்து எழுதியமைக்கு #என்னை_மன்னித்துவிடுங்கள்…. உங்கள் மேன்மை பற்றி நான் அறிவேன் …. மன்னார் #கழுதைகளே….

 #மன்னார் அமுதன்