தழல் வாசகர் வட்டம் – புரட்டாதி 2016

தழல் வாசகர் வட்டம் – புரட்டாசி 2016

இடம்: மன்னார் பொது நூலகம்
நாள் : 08/ஒக்டோபர்/2016 சனிக்கிழமை
நேரம்: காலை 10.00 மணிக்கு

கலந்துகொள்ளும் வாசகர்கள் தங்கள் கவிதையை வாசிக்க நேரம் ஒதுக்கப்படும்….. அதே போல் நகைச்சுவைத் துணுக்குகள் சொல்லவும் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது….

அனைவரும் வருக…