தம்பி பாப்பா

அம்மா! பாப்பா பசியாலே
“அம்மா” என்றே அழுகின்றான்

சும்மா தூக்கிக் கொஞ்சுங்கோ
சுகமாய்ப் பாலை ஊட்டுங்கோ

புட்டிப்பாலைத் தரவேண்டாம்
கெட்ட நோயும் வந்திடுமே

குட்டித் தம்பி பால் குடிக்க
கட்டி அன்பாய் அணையுங்கள்

தாய்ப்பால் நல்லது பாருங்கள்
தம்பி நன்றாய் வளர்வானாம்

நோய்கள் ஏதும் வாராதே
தாய் மேல் பாசம் வளர்ந்திடுமே.
                                — கவிஞர் கலாபூஷணம் . மன்னார் அமுது

 

Comments

  1. karthik says:

    சங்க இலக்கியங்களின் தொகுப்புகள், சிறுகதைகள், கவிதைகள் ,இலக்கிய நூல்கள், கட்டுரைகள், தமிழ் மொழி சார்ந்த தகவல்கள் – ஆகியவை அனைத்தும் ஒரே தமிழ் இணையத்தில் http://www.valaitamil.com/literature