ஆருடம்

மன்னர் வருகையின்
மகத்துவம் பேசியோர்
இன்னும் ஓய்வின்றி
ஏதேதோ சொல்கிறார்,
வந்து போயொரு
வாரமாய் ஆகியும்
சிந்தை குளிர்ந்திட
சிறப்பினை மெல்கிறார்

மன்னூரான் ஷிஹார்

மன்னூரான் ஷிஹார்

மந்திரி சபையதன்
மகத்தான வெற்றிக்கு
மன்னரின் வருகையோ
மகுடமாய் ஆனதாம்
என்ன சொல்லநான்
எவர்பேச்சை நம்ப நான்
மென்று துப்பிடும்
மெல்லிலை ஜெயிக்குமாம்
ஆளாளுக்காய் வந்து
ஆருடம் மொழிகிறார்
ஆங்காங்கே நின்றுமே
அரட்டையில் கொல்கிறார்

ஆறேழு நாட்களில்
அவர் கொட்டம் அடங்கலாம்
அதுவரை ஓடட்டும்
ஆட்டமும் போடட்டும்
ஆரென்ன சொன்னாலும்
அடிக்கவே வந்தாலும்
மார்தட்டி இறுமாப்பாய்
மல்லுக்கு நின்றாலும்
நாளொன்று இனிவரும்
நல்லதாய் விடிந்திடும் – ரத்த
நாளங்கள் எங்கிலும்
நம்பிக்கை பாய்ந்திடும்!
                     – மன்னூரான் ஷிஹார்

Comments

  1. வணக்கம்
    கவிதையின் வரிகள் அருமை ரசித்தேன் வாழ்த்துக்கள்.

    -நன்றி-
    -அன்புடன்-
    -ரூபன்-