குப்(கருப்)பைத் தொட்டிகள்

முன்பெல்லாம்
இந்திரியம் தோய்ந்த
பழைய கம்பளங்கள்….

கவிஞர் பிரதீப் நவராசா

பிறகு
களவாய் வீசப்பட்ட
கருத்தடை மாத்திரைகள்….

நேற்று
பாவித்து முடிந்த
பழைய ஆணுறைகள்….

இன்று
ஒரு பச்சைக்குழந்தை….

நாளை
கர்ப்பப்பைகளையும்
யாராவது கழற்றி வீசலாம்….

இங்கே
இதே குப்பைத்தொட்டியில்..

— அகரச் சிதறல்கள் நவராசா பிரதீப்