மன்னார் தமிழ்ச்சங்கம் வெளியிடும் “இரு நூல்கள்”

மன்னார் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் செல்வன். வை.கஜேந்திரனின் “ துடிக்கும் விழிகள்” – கவிதைத் தொகுதி வெளியீட்டு விழா

காலம்: 27/04/2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்: மதியம் 2.30 மணி
இடம்: நகர மண்டபம் மன்னார்

அனைவரும் வருக

———————————-

மன்னார் தமிழ்ச் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் செல்வன். ரஜீராஜின் “ நெஞ்சு விடும் தூது” – கவிதைத் தொகுதி வெளியீட்டு விழா


காலம்: 27/04/2014 ஞாயிற்றுக்கிழமை
நேரம்: காலை 10.00 மணி
இடம்: மன்/ சித்திவிநாயகர் இந்துக்கல்லூரி பிரதானமண்டபம்

அனைவரும் வருக