காதலர் தினம்- Feb 14 (ஓர் எதார்த்த அலசல்)

 

காதலர் தினம் உலகம் முழுவதும் பெப்ரவரி 14 அன்று விமரிசையாக Love Image (1) கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இக்கொண்டாட்டத்தின் பின்ணணியில் வலன்டைன் எனும் பாதிரியாரின் சோகக்கதை ஒளிந்திருப்பினும் உண்மையில் காப்பரேட்டுக்களின் உரத்தில் இன்னும் இத்தினம் உயிர்ப்பில் இருக்கின்றது என்பதே சரியாக இருக்கும். அதற்கு சான்றாக அகிலமெங்கும் விற்பனையில் சூடு பிடிக்கும் காதலர் தின வாழ்த்து அட்டைகள் தொடங்கி இரத்த அணுக்களின் பென்டன்கள் வரை நீளும் பரிசுப்பட்டியல்கள் என்பவற்றை காட்டமுடியும். அத்தோடு புனித வலன்டைனின் நினைவு தினமாக முதலில் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட இத்தினம் தொடர் மாற்றத்தின் மத்தியில அன்பின் வெளிப்பாடாக இருந்து தற்பொழுது காதலின் வெளிப்பாட்டு தினமாக மாற்றம் கண்ட கதையையும் நாம் மறக்க கூடியதில்லை. ஆனால் காதல் எனும் உணர்வு மனித வாழ்வின் உன்னத தன்மையை அவனுக்காக உணர்த்துகின்றது என்பது மட்டும் உண்மை. எதற்காகவும் கலங்காத பலர் காதல் எனும் ஒன்றைச் சொல்லுக்காக கலங்கி நின்ற காட்சிகளை நம்மில் பலர் கண்டிருப்போம். “காதலுக்காக சாகவும் கூடாது காதலிக்காமல் சாகவும் கூடாது” எனும் வாக்கியத்தின் உட்பொருள் எதுகை மோனை பேசும் வெறும் வாக்கிய ஞாலங்களல்ல. அவை ஆண், பெண் எனும் பரப்பின் மைய அலகான வாழ்விற்கு அர்த்தம் சேர்ப்பது.

காதலையும் காமத்தையும் இன்றைய உலகு சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என சிலதரப்பினர் வாதிடுகின்றனர். உண்மையில் காமம் இல்லையேல் காதல் இல்லை என்பதே யதார்த்தம். பாலுணர்ச்சி எனும் அடிப்படை ஈர்ப்பிற்கு அடிப்படை என்பதை உலகம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு ஈர்ப்பின் சாரமாய் காதலை அங்கீகரித்த பிறகு உலகம் காதலை காமத்தின் பெயரில் எள்ளி நகையாடுவதில் எவ்வித அடிப்படைகளும் இல்லை. ஆனால் காமம் என்பது உடல்களின் சங்கமத்தில் இருந்து மட்டும் பிறப்பது என கருதின் அது எனது வாதத்தின் தளவெல்லையை தாண்டிச்செல்வதற்கு ஒப்பானதாகும். இதையே திருவள்ளுவர் பின்வருமாறு எடுத்தியம்பினார் “தாம்வீழ்வார் மென்றோள் துயிலின் இனிது கொல்தாமரைக் கண்ணான் உலகு” இதன் பொருளான்மை பாலீர்ப்பின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை மறுக்க இயலாது. காதல் ஒருவனின் வாழ்க்கையை உயர்த்த வேண்டும், அவனது அதிகபட்ச வாழ்வின் தகவெல்லையை சாதிக்க அது உதவ வேண்டும். அது சாதி,மதம்,இனம் மற்றும் பொருளாதாரம் தாண்டி வர வேண்டும். அதை விடுத்து ஒருவனது தன்மானத்தை மண்டியிட வைத்து வாழ்வின் பிடியை அவனிடமிருந்து தளர்த்தி என்றுமே தங்கி வாழ்வோன் எனும் நிலைக்கு ஆளாக்கி விடக் கூடாது.

காதலின் வெற்றி திருமணம் என்ற பலரது பொதுவான கணிப்பு தவறானது. காதலைப்பற்றி எனக்கு மிகப்பிடித்த ஆங்கில வாக்கியம் பின்வருமாறு கூறுகின்றது. “It takes a second to say I love you, but a life time to show it” அதாவது ஒரு கண நேரத்தில் மலரும் காதலின் உறுதியை காட்ட நாம் எமது வாழ்நாளை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். எமது வாழ்வின் பெரும் பகுதி திருமணபந்தம் எனும் வளையத்தினுள் கழிகின்றது. திருமண வாழ்வின் வெற்றி என்பது பொருளாதார அல்லது கல்வி வெற்றிகளை மட்டுமே குறிக்காது. மாறாக அது தம்பதியினர் ஒருவர் மீது மற்றவர் கொண்ட திருப்தியின் வெளிப்பாடாகவே அமையும். அந்த திருப்தியை மற்றவரிடம் இருந்து எதிர்பார்ப்பது போலவே அவர்கள் மற்றவர்க்கு வழங்கவும் என்போதும் தயாராக இருக்க வேண்டும். காதல் எனும் மாயை ஓர் ஈர்ப்பின் காரணமாக உருவாகியுள்ளதால் அதில் முயற்சி எனும் விடயம் முன்னுரிமைப்படுத்தப்படவில்லை. அந்த மாயை முயற்சி எனும் திடம் இன்றி விரைவில் கரைந்து விடுவதே யதார்த்தம். எனவே அந்த யதார்த்தம் இருமனங்களுக்கிடையில் பிணக்குகளை மிகவிரைவாக கொணர்ந்து விடுகின்றது. ஆனாலும் அந்த யதார்த்தத்தின் பிரதிபலிப்பை தாண்டி வாழ்வதே உண்மை அன்பு.

பிரபல திருமண மற்றும் குடும்ப வாழ்வு உளவளவாளரான Dr.Gary Chamman இதற்கான காரணங்களையும் தீர்வுளையும் எளிதாக விளக்குகின்றார். அவர் தம்பதியினருக்கிடையில் ஏற்படுத்தப்படக்கூடிய அன்புப் பரிமாற்ற விடய தானங்களை ஐந்தாக விளக்குகின்றார். அந்த ஐந்தின் அடிப்படையில் வெற்றிகரமான திருமண வாழ்க்கையை உங்களால் அமைத்துக்கொள்ள முடியும்.

01.வார்ததைகளில் ஊக்கமளித்தல்

இதன் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுவது யாதெனில் ஒரு துணை மற்றைய தணையின் செயற்பாடுகளை மனம் திறந்து வாய் வார்த்தைகள் ஊடாக பாராட்ட வேண்டும். அது அவசியம் கருதி செய்யப்பட்ட ஓர் செயலாக இருக்கலாம் அல்லது நாளாந்த அடிப்படையின் வழமைக்கு உட்பட்ட ஒன்றாக காணமுடியும். ஒரு திடீர் பாராட்டு நிச்சயம் உங்கள் துணையை உற்சாகப்படுத்தும். அது நீங்களே உங்கள் துணைவர் மட்டில் மகிழ்வுக்குரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்த காரணமாகும். அவ்வாறான கணங்கள் “இந்த மூணு நாள் தாடி சுப்பர்” என்பதில் ஆரம்பித்து “இந்த சல்வார் உம்மட கலருக்கு நல்லா சூட் பண்ணுது” என்பது வரை தொடரலாம்.

02.ஒன்றான செலவழிக்கும் நேரம்

ஒன்றாக தம்பதியினர் செலவழிக்கும் நேரம் என்பது இருவரும் ஒன்றாக எதிரெதிர் இருக்கைகளில் அமர்ந்திருக்கும் நேரங்களை குறிக்காது மாறாக ஒருவர் மீது மற்றவர் செலுத்தும் கவனத்தை குறிக்கும். அலுவலக வேலைகள் முடிந்து கையில் வடையுடனும் நீருடனும் அருகருகில் உட்காரும் தருணங்கள் உங்கள் உடற்களைப்பை போக்கி வயிற்றுப்பசியை நீக்க என நீங்கள் நினைத்தால் அது தவறு. அக்கணங்கள் அன்றைய நாளின் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும் அடுத்த நாளின் திட்டங்களை ஒப்புதலுடன் கொணரும் ஓர் பொழுது என நீங்கள் நினைத்தால் மாத்திரமே வாழ்வு சுவையுடன் நீடித்திருக்கும்.

  1. பரிசுப் பொருட்கள்

Love Image (2)பரிசுப்பொருட்கள் மனித நாகரீகத்தின் வளர்ச்சிப்பாதையில் அன்பின் வெளிப்பாடாக தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன. காதல் எனும் உணர்வின் பௌதீக காண் தகைமையின் கருப்பொருளாக பரிசுப்பொருட்கள் விளங்குகின்றன. மேற்குறிப்பிட்ட செலவழிக்கும் நேரம் எனும் தகக்கூறு இவ்வகுதிக்குள்ளும் பெருந்தாக்கம் ஒன்றை செலுத்துகின்றது. அப்பொருள் குறிப்பாக உங்கள் நேரத்தேடலுடனான செலவழிப்புடன் கூட்டுச்சேரின் அதன் பெறுமதி உங்கள் துணையை பொறுத்த மட்டில் மிக உயர்ந்ததாகும். இதற்காக கைவினையியல் பொருட்கள் (Handmade Originals) சிறப்பானவையாகும். அதே போல எதிர்பாரா தருணங்களில் உங்கள் துணை இது தனக்கு பிடிக்கும் என வகைப்படுத்திய பொருட்களை ஞாபகமாக குறிப்பெடுத்து வைத்து பின்னர் வி்ஷேட தினங்களில் அவற்றையே பரிசுப்பொருட்களாக கொடுத்து அசத்துங்கள்.

04.செயல் ரீதியான தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தியாக்கல்

 

தம்பதியினர் இருவரும் மற்றைய துணை தமது ஒருமித்த வாழ்வில் ஆற்ற வேண்டிய பணிகள் என பல எதிர்பார்ப்புக்கள் இருக்கும். இந்த எதிர்பார்ப்புக்கள் சமூகத்தின் அடிப்படை அலகாகிய குடும்பத்தினுள் திருமண பந்தம் மூலம் நுழைந்த பின்பு சட்ட ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் வலுப்பெறுகின்றன. இவை வீடு பெருக்கல், குழந்தைகளை பள்ளிக்கு அழைத்து செல்லுதல், பொருளாதாரத்தை நிறைவு செய்தல் ஏன் சாதாரணமாக அதிகாலை உறக்கத்தின் பின்னர் படுக்கை விரிப்புக்களை சரி செய்தல் என அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். சில கடமைகள் ஆண்கட்கு, பெண்கட்கு என்று சமூக வழக்காற்றில் பிரிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆகாலும் இவற்றில் சில மாற்றங்கள் மற்றும் மாறுதல்கள் தம்பதியினருக்கிடையில் நெருக்கத்தை அதிகரிக்க உதவுவதோடு உங்கள் குழந்தைகள் ஓர் பாசமான சூழ்நிலையில் சமநிலைத்தன்மையோடு வளரவும் உதவியாக இருக்கும்.

05.பௌதீக ரீதியிலான தொடுகை

பௌதீக ரீதியிலான தொடுகை ஆனது திருமண வாழ்வின் ஓர் சிறப்பான தொடர்பாடல் முறைமை ஆகும். இதற்கு உதாரணம் குழந்தை வளர்ப்பில் நிரூபிக்கப்பட்ட வெற்றி முறைகளே ஆகும். தொடுகையின் ஆளுமை மனித மன ஏக்கத்தின் வலிக்கு அருநிவாரணியாக அமைகின்றது. அணைப்பு, தழுவல், மென்மையான முத்தம், வருடல் மற்றும் உடலுறவு கூட தம்பதியினருக்கிடையில் நெருக்கத்தை கூட்ட முடியும். ஏனெனில் உடலியல் இயக்கம் துாண்டப்படும் போது மூளையின் உணர்வுகள் செம்மைப்படுத்தப்பட்டு மனம் அமைதியடைகின்றது. அமைதியான மனமே ஆனந்தத்தின் திறவு கோல் ஆனால் அளவிற்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு எனும் பொன்மொழிக்கேற்ப வீணாக நேரந்தெரியாத சீண்டலும் தீண்டலும் விழலுக்கு இறைத்த நீர் என்பதை தாண்டி துணையின் வெறுப்பிற்கும் உள்ளாக நேரிடும் என்பதை கவனித்து செயற்படுவது நன்று. உணவு உண்ணும் தருணம் மேசையில் இருந்து சாப்பிட்டால் உங்கள் தணையின் நுனிக்காலிலிருந்து கணுக்கால் வரை உங்கள் நுனிக்காலால் வருட தொடங்குங்களேன்.

மேற்குறிப்பிட்ட அனைத்து வழிமுறைகளும் அளவுகள் பயன்பாட்டில் ஒவ்வோர் தம்பதியினருக்கிடையிலும் வேறுபடலாம். அது எவ்வெவ் அளவில் கலக்கப்பட்டு விருந்தாக்கப்பட வேண்டும் என்ற அகிலத்துவ சமன்பாடு ஒன்றை முன்னிறுத்துவது சாத்தியப்பாடான ஓர் விடயமல்ல. அது மற்றைய துணையின் கணிப்பீட்டு சாமர்த்தியத்திலேயே தங்கியுள்ளது. இந்த முறைமைகளை சரியான முறைமையின் கீழ் கையாளின் மிக இன்பகரமான குடும்ப வாழ்க்கையை பெற்றவராக நீங்கள் விளங்குவீர்கள். இதன் இரகசியம் ஈர்ப்பின் பால் ஏற்படும் மாயை எனும் காதல், முயற்சி எனும் திடவுருவத்தால் வலுவூட்டப்பட்டு வாழ்க்கைக் காலம் முழுவதும் தொடர்கின்றது.

எது எவ்வாறிருப்பினும் இந்த 14ம் திகதி ஒவ்வோர் மனிதனுக்கும் இன்று தவிர்க்க முடியாததாகியுள்ள இயந்திர மயமான வாழ்வோட்டத்தில் அன்பு எனும் வாழ்க்கையின் மற்றொரு பக்கத்தையும் நினைவூட்டும் ஒரு நாளாக ஏற்கப்பட்டுள்ளது.

Untitled-1

கிறிஸ்மஸ் பெருவிழா

நத்தார் பண்டிகை உலகமெங்கும் கோலாகலாமாக டிசம்பர் 25 அன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. நத்தார் என்றவுடன் நம் நினைவிற்கு வருவபை விடுமுறை நாட்கள், ஆலய வழிபாடுகள் , புது ஆடைகள் , உறவினர் வீடுகட்கு வருகை மற்றும் பல விதமான உணவு வகைகளே ! கிறிஸ்தவ மத வரலாற்றில் ஓர் மாபெரும் திருப்ப நினைவாக இத்தினம் ஒவ்வொரு வருடமும் கொண்டாடப்படுகின்றது. முதலில் ஓர் மத அனுஸ்டானமாக உருவெடுத்த இந்நாள் பின்நாட்களில் காப்பரேட்டுக்களின் துாண்டுதலால் மதங்களை கடந்து உலக மக்கள் அனைவரும் கொண்டாடும் ஓர் நாளாக உருவெடுத்துள்ளது. வருட இறுதியில் இத்தினம் அமைந்திருப்பதால் முழுவருடத்தின் களைப்பை தீர்க்க இறுதிப்பாகத்தின் இறுதிநாட்கள் உதவுகின்றன. இதை ஊக்குவிப்பது போல் காப்பரேட்டுக்களும் தள்ளுபடிகள், சலுகைகள் மற்றும் இலவசங்கள் என அள்ளி வழங்குகின்றன.

நவீன வரலாற்றாசிரியர்களின் கணிப்பின் படி கிறிஸ்துவின் பிறப்பானது கி.மு 7 ஆம் நுாற்றாண்டிற்கும் கி.மு 2ஆம் நுாற்றாண்டிற்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்களால் சரியாக இயேசுக்கிறிஸ்து பிறந்த மாதம் மற்றும் திகதியை கணிப்பிட முடியவில்லை.

உண்மையில் கிழக்கு கிறிஸ்தவம் (Eastern Christianity) முன்னயை காலத்தில் ஜனவரி 6 ஆம் திகதியே நத்தாரை கொண்டாடியது. இது முன்னைய ஜீலியன் நாட்காட்டியுடன் சம்மந்தப்பட்ட கணிப்பாகும். ஆனாலும் இவ்வழக்கம் 14ஆம் நுாற்றாண்டின் நடுப்பகுதிகளில் உரோம கத்தோலிக்க திருச்சபையின் (Church bishops in Rome) முடிவால் மாற்றியமைக்கப்பட்டு மார்கழி 25 என பின்னர் கிழக்கு திருச்சபையாலும் ஏற்கப்பட்டது.

இதற்கு முதற்காரணமாக அமைந்தது இயேசுக்கிறிஸ்துவை உலகம் முழுவதும் ஏற்கச் செய்வதும் கிறிஸ்தவ மத நம்பிக்கையை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதும் ஆகும். உதாரணமாக உரோம சாம்ராட்சியமும் அதனுடன் தொடர்புடைய பெரும் எண்ணிக்கையான மக்கள் கூட்டமும் சூரியனையே தமது முழு முதற் கடவுளாகவும் தமக்கு சக்தி அளிப்பவராகவும் எண்ணி வழிபட்டனர். அவர்கள் குறிப்பாக தமக்கு கிடைத்த மிக குறுகிய காலமாகிய குளிர் கால மார்கழியில் சூரியக்கடவுளிற்கு தமது ஆராதனைகளையும் சடங்குகளையும் செய்து வந்தனர். ஏனெனில் குளிர்காலத்தில் ஓய்வு எடுக்கும் சூரியக்கடவுள் ஓய்வு நிறைவுற்ற பின்னர் தமக்கு ஆசீர்வாதங்களையும் அதிக சக்தியையும் வழங்குவார் என அம்மக்கள் எதிர்பார்த்தனர். எனவே அக்காலத்தில் கிறிஸ்துவின் பிறப்பு அமைவதானது அவரை ஆராதனைக்குரியவராக இயல்பானதாகவே அம்மக்களிடையே ஆக்கிவிடும். எனவே அவர்களது மரபுகளுடன் முரண்படாத ஓர் உட்திணிப்பு உண்மையில் வெற்றி பெற்றதென்றே கூறலாம்.

எது எவ்வாறு இருப்பினும் “கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல்” எனும் திருச்சபையின் பழைய கோட்பாடுகளை மாற்றியமைத்து மானிடரின் பாவத்திற்காக தனது உயிரை கையளித்த இயேசு பிரானின் வருகையும் உலகின் பாவத்திற்காக தமது குமாரனையே கையளிக்க மனமிரங்கிய தந்தையின் உள்ளமும் உண்மையில் திருச்சபைக்கு மட்டுமின்றி உலக மக்கள் அனைவருக்கும் அன்பு எனும் மகத்தான செய்தியை அறிவித்தது. அது ஒவ்வொரு மார்கழி 25 இலும் நினைவூட்டப்படுவது உண்மையில் நிறைவானதே!

நாத்திகராக இருப்பினும் நண்பரின்றி இருப்பது யாருக்கும் இல்லாமையே, நண்பனுக்காக உயிரை விடுவது இலகுவானது ஆனால் உயிரை விடக்கூடிய நண்பர்கள் கிடைப்பது கடினமானது எனும் படிப்பினைக்கிணங்க உனக்காக உயிரை விட இயேசுக்கிறிஸ்துவை விட சிறந்த நண்பன் நமக்கு யார் ?

புலமைச் சொத்துச் சட்டம் (Intellectual Property Law)

(புலமைச்சொத்து சட்டம் இன்று சட்டத்தளத்தில் பிரபல்யம் பெற்று வருகின்ற காரணத்தாலும் குறிப்பாக தழலில் எழுத்தாளர்கள் பலர் பங்கு பற்றுகின்றமையாலும் இவ்வாக்கத்தை இங்கு பதிவிடுகின்றேன்)

Intellectual property background concept“உலகின் ஏனைய அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளோடு ஒப்பிடும் போது இலங்கையானது மிகக்குறைவளவான ஆக்கபூர்வ / விஞ்ஞான வெளியீடுகளைக் கொண்ட அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடாகும். ஆக்கங்களுக்கு புலமைச்சொத்து போன்ற சட்ட அங்கீகாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்குதலானது அபிவிருத்தி குன்றிய, அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கு மற்றும் பொதுவில் மனித குலத்திற்கே உதவுவதில்லை. இத்தகைய நிலையில் பல்வேறு புலமைச்சொத்து உரிமைகளை முழுமையான சட்ட பரப்பெல்லையை நிறுவி நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் பாதுகாத்தலும் விருத்தி செய்தலும் போதுமான நியாயப்படுத்தல்களை கொண்டிருக்கவில்லை” என்ற கூற்றை புலமைச்சொத்து சட்டத்தின் தார்ப்பரியத்தை அடிப்படையாக வைத்து ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாக அமைகிறது.

புலமைச்சொத்து சட்டமானது உள அல்லது ஆக்கபூர்வ ஊழியத்தின் (Mental Labour) உருவாக்கம், பயன்பாடு மற்றும் முகாமைத்துவத்தை நெறிப்படுத்தி ஆளும் சட்டம் எனலாம். இதில் ஆக்கவுரிமை (Patent) கைத்தொழில் வடிவமைப்புகள் (Industrial Design), வர்த்தக குறியீடுகள் (Trade mark), பதிப்புரிமை (copy right), வெளிப்படுத்தப்படாத தகவல்கள் (Undisclosed information) என்பன பொதுவில் உள்ளடங்குகின்றன. இச்சட்டத்திற்கான அடிப்படை தேவைப்பாடுகளாக பொதுவில்

Intellectual Property (1)

 புதியது புனைதல் (novelty), கண்டுபிடிப்பு படிமுறை (inventive step) அசலான தன்மை (originality) தனித்துவத்தன்மை போன்றன காணப்படுகின்றன எனலாம்.

புலமைச்சொத்து சட்டத்தின் நியாயப்படுத்தல்களின் ஆராய்வு

ஒரு தரப்பினர் தற்போதிருக்கும் சட்டங்கள் புலமைச்சொத்துக்களை பாதுகாக்க போதுமானவை அல்ல என ஆர்ப்பரித்துக்கொண்டிருக்க உதாரணமாக பதிப்புரிமை மற்றும் காப்புரிமை என்பன வெளிப்படையாக பல்லூடக ஆக்கங்கள் மற்றும் மென்பொருட்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படவேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருதலை குறிப்பிடலாம். மறுபுறத்தில் வலுவான புலமைச்சொத்து பாதுகாப்பிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்போரான அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள், நுகர்வோர், புலமைச்சொத்துக்களை பயன்படுத்துவோர், மரபுரீதியான தாராள பொருளியல் கொள்கையாளர்கள், பின்நவீனத்துவ கொள்கையாளர்கள், சூழலியளாளர்கள் அல்லது மதம் சார் குழுக்கள் என நீண்ட பட்டியலில் உள்ளடங்குவோர் தொகையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

புலமைச்சொத்துக்கான நியாயப்படுத்தல்கள் இருவிதமாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ஒழுக்கவியல், நன்னெறி சார் விடயங்கள் முதலாவதாகும். அடுத்தது புலமைச்சொத்துரிமை விரும்பத்தகு செயற்பாடுகளை ஊக்குவிப்பதாய் அமையும் என்றும் குறிப்பாக ஆக்கவுரிமை புதிய ஆய்வுகளுக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் வித்திடுவதும் வர்ததக குறியீடுகள் உயர் தர உற்பத்தி பொருட்களை உற்பத்தி செய்;ய வர்த்தகர்களை ஊக்குவிப்பதும் எடுத்துக்காட்டத்தக்கது. இதற்கான நியாயப்படுத்தல்களை நுணுக்கமாக நோக்கின்

பதிப்புரிமைக்கான நியாயப்படுத்தல்கள்

பதிப்புரிமை என்பது “ஒரு நபர் தனது புலமைத்துவ திறமைகளையும் மற்றும் எண்ணங்களின் வெளிப்பாட்டினையும் ஆக்குதிறனையும் பாதுகாப்பதற்கும் அதிலிருந்து நிதி மூலமான நன்மையை பிறர் அடைவதனை தடுக்கவும் உள்ள மீறப்பட முடியாத சொத்து தொடர்பான உரிமை” எனலாம். இது வெளியிடப்பட்ட எழுத்தாக்கங்களை அதிகாரமின்றி வெளியிடுவதை தடுக்கும் முறையாகும்.

முதலாவதாக இயற்கைச்சட்டத்தின் படி தனிநபர் ஒருவரின் உள ஊழியம் அவரது ஆதனமாகவே கருதப்படவேண்டும். இதன் படி குறித்த ஆக்கம் அந்த தனிநபரின் தனித்த இயல்பை பிரதிபலிக்கும் என்ற கருதுகோளால் இயற்கைச்சட்டம் அதை பாதுகாக்க வேண்டுகிறது. அதேநேரம் இயற்கைச்சட்டத்தின் இன்னொரு கருத்தாக அமைவது (ஜோன் லொக்கின் கருத்தின் படி) நபர்கள் அவர்களது ஊழியத்தினாலான உற்பத்தி மீது இயற்கை உரிமைகளை கொண்டிருப்பர் எனும் ரீதியில் உள ஊழியத்தின் வெளிப்பாடுகளுக்கும் இது பிரயோகமுடையதாகும் என கூறப்படுகிறது.

ஆக்குனருக்கு ஆக்கபூர்வ வேலையில் ஈடுபட்டு பொதுமக்களுக்கென வெளியிட்டமைக்காக வழங்கப்படும் வெகுமதியே இத்தகைய பாதுகாப்பு என வாதிடப்படுவதுமுண்டு. இவ்வெகுமதியின் சட்ட வெளிப்படுத்துகையே பதிப்புரிமைச்சட்டமாகும் என்பதே அடுத்த நியாயப்படுத்தலாகும். மேலும் இத்தகைய பாதுகாப்பு இருப்பினே சமூகத்தின் ஏனையோரையும் ஊக்குவிக்கும்; காரணியாகும் என்பது இன்னுமொரு நியாயப்படுத்தலாகும். இதனால் பல வெளியீடுகளும் ஆக்கங்களும் சமூகத்திற்கு கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆக்கவுரிமைக்கான நியாயப்படுத்தல்கள்

கைத்தொழில் பிரயோகமுடையதான புதிய கண்டுபிடிப்பொன்றை அல்லது எண்ணக்கருவை ஆக்கிய நபருக்கு வரையறுக்கப்பட்ட காலத்திற்கு பிரத்தியேக உரிமை வழங்குதலை ஆக்கவுரிமை எனலாம். பொதுமக்கள் பதிலீடாக நன்மைகளை பெறுவதினால் ஆக்கவுரிமை வழங்கப்படுதலிலான விளைவுகளை சகித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நியாயம் கற்பிக்கப்படுகிறது.

முதலாவது சாதகமான காரணியாக ஆக்கவுரிமை தனிநபர்களின் அல்லது நிறுவனங்களின் தகவல்களை இரகசியமாய் மறைந்து போகாம நடைமுறையில் பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்றவிதத்தில் வெளிப்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கிறது என்பதை கொள்ளலாம். அடுத்ததாக புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் புனைதல்களுக்கும் ஆக்கவுரிமை வழங்குதல் ஊக்குவிப்புக் காரணியாக அமையும். Lord Oliver Asahi வழக்கில் “Underlying purpose of the patent system is the encouragement of improvements and innovation. In return for making known his improvement to the public the inventor receives the benefit of a period of monopoly during which he becomes entitled to prevent other from performing his invention except by his license” என்ற கூற்று ஆக்கவுரிமையின் நோக்கத்தை தெளிவாக எடுத்துக்காட்டுகிறது.

வியாபார குறியீடுகளுக்குரிய நியாயப்படுத்தல்கள்

வியாபார குறியீடு என்பது ஒரு தொழில் முயற்சியில் பண்டங்களை வேறு தொழில் முயற்சியிலிருந்து பிரித்தறிய உதவும் ஏதேனும் சைகை எனலாம். ஒரு குறியீட்டிற்கு புதிய அர்த்தத்தை கொடுத்தல் இங்கு நிகழ்கிறது. இதன் சாதகமான விடயங்களாக நுகர்வோர் ஒரே மாதிரியான பண்டங்களை ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை வேறுபடுத்தி பார்க்க உதவுதல், தரத்தை மேம்படுத்த உதவுதல், உலகளாவிய வர்த்தகத்தில் பொதுவான சீர்தன்மையையும் நியாயமான வர்த்தக போட்டியினையும் உருவாக்குதல், பொருட்களின் விளம்பரம், விற்பனைக்கு இலகுவான உத்தியை வழங்குதல் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம். பிரதான நன்னெறி சார் காரணமாக அமைவது விதைக்காத ஒருவர் குறித்த அறுவடையை பெறக்கூடாது என்பதாகும். அதாவது முறையற்ற செல்வச் சேர்க்கை மற்றும் சட்ட முரணான போட்டி என்பவற்றிற்கு எதிரான பாதுகாப்பை அளிக்கிறது.

இத்தகைய நியாயப்படுத்தல் அனைத்தும் சேர்ந்ததாகவே ஏனைய புதிதாக உள்வாங்கப்படும் புலமைச்சொத்து சட்ட பிரிவுகளுக்கும் அடிப்படையாக அமைகின்றன. இவ்வனைத்து நியாயப்படுத்தல்களுக்கும் பொதுவான விமர்சனமாக அமைபவற்றை நோக்கின் புலமைச்சொத்து சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளுக்குள் பல முக்கியமான வித்தியாசங்கள் இருப்பினும் பொதுவில் இவை அனைத்தும் கொண்டுள்ள அம்சம் எண்ணங்கள், கண்டுபிடிப்புகள், குறியீடுகள் மற்றும் தகவல்கள் போன்ற தொட்டுணர முடியாதவை மீதான சொத்து பாதுகாப்பை அளிப்பதாகும்.

காணி போன்ற தொட்டுணரக்கூடிய வளங்களுக்கு தனியார் ஆதன உரிமைகள் வழங்குதலுக்கான நியாயப்படுத்தலாக காணப்படுவது குறித்த வளங்கள் அருகிச் செல்லக்கூடியது அல்லது எல்லைப்படுத்தப்பட்டவை என்பதுவும் அவற்றை பகிர்தல் கடினம் என்பதாலாகும். இதனோடு ஒப்பிடுகையில் எண்ணங்கள் மற்றும் தகவல்கள் அருகிச் செல்லாது என்பதுடன் மூல உரித்தாளரின் பயன்படுத்தலுக்கான உரிமையை பாதிக்காத வண்ணமே ஏனையோர் இவற்றை பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆயினும் புலமைச்சொத்து சட்டமானது செயற்கையான பற்றாக்குறையை அல்லது அருகிய தன்மையை உருவாக்குகிறது என்று விமர்சிக்கப்படுகிறது.

ஆக எத்தகைய விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்படினும் தனிநபர் அக்கறை மற்றும் பொது மக்கள் அக்கறை என்பவற்றுக்கிடையிலான சமப்படுத்தலுக்கும் மேலும் முன்னதாகவே கூறப்பட்ட நியாயப்படுத்தல்கள் காரணமாகவும் புலமைச்சொத்து சட்டம் அவசியம் என்பது புலனாகிறது. புலமைச்சொத்து சட்டத்தின அவசியம் மறுக்கப்பட முடியாத ஒன்றாகி விட்ட நிலையில் இனி அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளுக்கும் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கும் புலமைச்சொத்து சட்டத்தின் தேவையின் விகிதாசாரத்தை அவதானித்தல் ஆய்வில் தேவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

போக்குவரத்தினதும் தொடர்பாடலினதும் பாரியளவிலான தொழினுட்ப அபிவிருத்தி வர்த்தகத்தினதும் வியாபாரத்தினதும் உலகமயமாக்கலை விளைவித்துள்ளது. இது புலமைச் சொத்துக்களிலும் பாரிய செல்வாக்கை செலுத்தியுள்ளது என்பதோடு புலமைச்சொத்துக்கள் சர்வதேச மயப்படுத்தப்பட்டு வருவதை அவதானிக்கலாம். புலமைச்சொத்து பொருளாதார நிலைமைகளோடு நெருங்கிய தொடர்புடையவை எனும் வகையில் சர்வதேச தராதரம் ஒன்று கொண்டுவரப்படுகையில் அனைத்து நாடுகளினதும் அனைத்து விடயங்களும் கவனத்திற் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பது தெளிவு.

TRIPS உடன்படிக்கை உருவாகிய வரலாற்றை நோக்கும் போது உயர் தொழினுட்பமும் அதிக ஆக்க படைப்புகளின் வெளியீடும் காணப்பட்ட அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளே இத்தகைய உரிமைகளை பாதுகாப்பதில் முனைப்பாய் இருந்துள்ளன என்பதை அவதானிக்கலாம். “Developing countries participate in global intellectual property systems as ‘second comers’ in a world that has been shaped by ‘first comers,’ என்ற கூற்று இங்கு எடுத்துக்காட்டத்தக்கது. ஐக்கிய அமெரிக்கா, மேற்கு ஐரோப்பா, ஜப்பான் ஆகிய நாடுகள் இவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கன.

அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளைப் பொறுத்தவரை புலமைச்சொத்துக்கான இறுக்கமானதும் பாரியளவிலானதுமான பாதுகாப்பு சிறந்ததாக அமையாது என்பது கீழ்வரும் காரணங்களால் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது.

இந்நாடுகளைப் பொறுத்தவரை பொருளாதார இடர்பாடுகள் காரணமாக தொழினுட்ப ஆக்கங்கள் மற்றும் புத்தாக்கங்கள் மிகக்குறைவாகவே காணப்படுகின்றன. இங்கு சுகாதாரம், விவசாயம், கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்பாடல் வளர்ச்சிக்கு, புலமைச்சார் விடயங்கள் ஒரு தனிநபரின் உரிமையாக மட்டுப்படுத்தப்படும் போது தடைக்கல்லாய் அமைவதோடு இத்தகைய முறைமை அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கு தேவையான உற்பத்தி பொருட்கள் மற்றும் தொழினுட்பங்களுக்கான அணுகுதலுக்கான கிரயத்தையும் அதிகரிக்கிறது. இந்நிலையில் அபவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகள் உயர் தொழினுட்பங்களை பெறுவதற்கு அபிவிருத்தியடைந்த நாடுகளின் பல்தேசிய கம்பனிகளில் பாரியளவிற்கு தங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

புலமைச்சொத்துசட்ட முறைமை விருத்தியடைந்த பொருளாதாரத்திற்கே மிகவும் பொருத்தமானதாக உள்ளது என்பது பரவலான குற்றச்சாட்டாகும். இது அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளுக்கு மேலதிக இலாபங்களை பெற்றுத்தரும்; அதேநேரம் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் தொழினுட்ப அனுமதிகள் மற்றும் உற்பத்தி உரிமைகளுக்காக உயரிய கொடுப்பனவுகளை செய்ய வேண்டி ஏற்படுகிறது. இது வளர்முக நாடுகளில் பிரதான பிரச்சினையாக உள்ள வறுமையை ஓழித்தலை மேலும் தாமதப்படுத்துகிறது.

பொதுவில் புலமைச்சொத்து சட்டப்பிரிவுகளில் அதிகம் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளுக்கு பாதிப்பாய் அமைவது ஆக்கவுரிமையாகும். ஒருவருக்கு ஒரு கண்டுபிடிப்பிற்கான ஆக்கவுரிமை வழங்கப்படுமிடத்து இத்தகைய ஆக்கம் மீது அவருக்கு குறிப்பிடத்தக்க காலத்திற்கு அது தொடர்பிலான அனைத்து செயற்பாட்டிற்கும் பிரத்தியேக உரிமை வழங்கப்படுகிறது. குறிப்பாக இதனை முதன்மையாக பயன்டுத்தும் துறையாக மருந்துகள் தயாரிக்கும் தொழில் ((Pharmaceutical) காணப்படுகிறது. எயிட்ஸ் மற்றும் மலேரியா போன்ற நோய்களுக்கான மருந்துகள் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளைப் பொறுத்தவரை பாரிய தேவையாக காணப்படினும் இத்தகைய ஆக்கவுரிமை முறை இவற்றிற்கும் செய்யப்படுமிடத்து அதை இத்தகைய நாடுகள் அணுகிப் பயன்பெறுதல் நடைமுறைச் சாத்தியமற்றதாகவே காணப்படும்.

உலக தொழினுட்ப முறை என்றுமில்லாதவாறு எல்லா துறைகளிலும் செல்வாக்கு செலுத்தியவாறு வளர்ச்சியடைந்து வருகிறது. இதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் முன்னேற அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் மற்றும் அபிவிருத்தி குன்றிய நாடுகளுக்கு இயலாததாக உள்ளது என்பதோடு இதற்கு வளப்பாற்றாக்குறை பிரதான காரணமாக உள்ளது. இன்று R&D எனப்படும் Research and Development என்பதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் நிலமை அனைத்து துறைகளிலும் அதிகரித்து வருகிறது. இத்தகைய செயற்பாடுகள் மூலம் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளுக்கு நிகராக தொழினுட்ப விளைவுகளை பெற அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கு குறிப்பாக குறை அபிவிருத்தி நாடுகளுக்கு சமூக பொருளாதார, அரசியல் காரணிகள் காரணமாய் உள. இதனால் இரு தரப்பு நாடுகளுக்கிடையேயும் தொழினுட்ப இடைவெளி அதிகரித்தே காணப்படுகிறது என்பதோடு இறுக்கமான புலமைச்சொத்து சட்ட பாதுகாப்புக்கள் மேலும் இவ் இடைவெளியை விஸ்தரிக்கவல்லது.

அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகள் தம் சுய வணிக அக்கறைகளுக்கு அதிகம் முக்கியம் கொடுத்தல் வழமையான விடயமாகும். குறிப்பாக TRIPS தாவர விலங்குகள் மீது ஆக்கவுரிமை செய்வதையும் அனுமதிக்கும் நிலையில் இவ்வேற்பாடு வறிய நாடுகளின் விவசாய நடவடிக்கைகளை பாதிக்கலாம். மற்றும் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளில் பல பாரம்பரிய அறிவு பொதுவில் வழக்கத்தில் இருத்தலும் அவை குறுகிய இறுக்கமான புலமைச்சொத்து சட்டம் மூலம் செல்வந்த நாடுகளால் துஷ்பிரயோகம் பண்ணப்படலாம் என்பதும் அவதானிக்கத்தக்கது. ஆக்கவுரிமை சட்டத்தின் படி ஏலவே பொதுவில் உள்ள ஒரு விடயம் (Prior Art) தொடர்பில் காப்புரிமை கோர முடியாது. ஆனால் ஐக்கிய அமெரிக்கா போன்ற சில நாடுகள் இத்தகைய அறிவு தம் நாட்டின் எல்லைக்கு அப்பால் காணப்படும் போது அதை அங்கீகரிப்பதில்லை என்பது பல பாரம்பரிய அறிவு சரளமாய் உள்ள அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளுக்கு பாதகமானதாகும். உதாரணமாக 1994 ல் ஐரோப்பிய ஆக்கவுரிமை அலுவலகத்தால் ஐக்கிய அமெரிக்காவைச்சேர்ந்த W.R.Grace & CO மற்றும் U.S. Department of Agriculture இனால் முன்வைக்கப்படட கோரிக்கைக்கு இலங்கை இந்தியாவில் பரவலாக உள்ள வேப்பெண்ணெயால் தாவரங்கள் மீதான பங்கை கட்டுப்படுத்தும் முறையொன்றிற்கு (hydrophobic extracted neem oil)) ஆக்கவுரிமை வழங்கப்பட்டதும் அதற்கு எதிராக வழக்கிட்டு பல சர்ச்சையின் பின் அவ்வாக்கவுரிமை மறுக்கப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் ஏலவே ஆரோக்கியமான வர்த்தக போட்டி குறைவாக உள்ள இந்நாடுகளில் இறுக்கமான புலமைச்சொத்து சட்டம் மேலும் பாதகங்களை கொண்டு வரலாம் என விவாதிக்கப்படுகிறது. இந்தளவில் பாதகமான அம்சங்கள் இருப்பினும் முழுதும் மனித குலத்திற்கே எதிரானது என குறிப்பிட முடியாதளவிற்கு புலமைச்சொத்து சட்டம் போதுமான சாதகமான அம்சங்களையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது என்பது ஆரம்பத்திலேயே விளக்கப்பட்ட விடயமாகும். ஆக புலமைச்சொத்து சட்டம் அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளுக்கு ஏற்றவாறு பயன்படுத்தப்படலாமா என்பதையே அடுத்ததாக பார்க்க வேண்டும்.

WTO மற்றும் WIPOஎன்பனவே புலமைச்சொத்து சட்டத்தை நெறிப்படுத்தும் நிறுவனங்களாக அமைந்துள்ளன. இது தொடர்பில் ஆக்கப்பட்ட TRIPS உடன்படிக்கை அதன் தரப்பினர் அனைவரையும் இவ்வுடன்படிக்கையின் அடிப்படையிலமைந்த நியதிச்சட்டத்தை உருவாக்கி அமுல்படுத்தும் கடப்பாட்டை அரசுகளுக்கு விதிக்கின்றன. இவ்வுடன்படிக்கை அபிவிருத்தி அடைந்த நாடுகளினதும், அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் மற்றும் அபிவிருத்தி குன்றிய நாடுகளின் பொருளாதார சமனிலையின்மையை கருத்திற்கொண்டு அதன் அமுல்படுத்தலில் சில நெகிழ்வுத்தன்மைகளை கொண்டுள்ளன. இதன் படி அபிவிருத்தி குன்;றிய நாடுகள் இவ்வுடன்படிக்கையின் ஏற்பாடுகளை அமுல்படுத்துவதற்கான காலவரையறை ஏனையவற்றை விட அதிகமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆரம்பத்தில் அபிவிருத்தி குன்றிய மற்றும் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகள் புலமைச்சொத்து சட்டத்தை ஏகாதிபத்திய தனியுரிமையின் கருவியாக நோக்கினும் தற்போது தம் நிலைபேண் அபிவிருத்தியின் வழிமுறையாக நோக்கும் விதத்தில் அவ் அபிப்பிராயத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதை அவதானிக்க முடிகிறது.

  • · Compulsury licensing என்றொரு பொறிமுறை இருத்தல் வளர்முக நாடுகளுக்கு புலமைச்சொத்து அமுல்படுத்தலின் பாதங்களை குறைக்கவல்ல ஒரு விடயமாகும். அதாவது இதன்படி நியாயமான காரணத்தின் அடிப்படையில் ஒருவரது ஆக்கவுரிமையை மட்டுப்படுத்த அரசுக்கு முடியும் என்பதோடு நாட்டிற்கு நலன் பயக்கும் விதத்தில் குறித்த பொருளை குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்ய ஏதுவாய் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளவும் முடியும். 
  • மேலும் விதந்துரைக்கப்படும் ஒருவிடயமாவது வித்தியாசப்படுத்தப்பட்ட விலைகளை பாவித்தலாகும் (Differential Pricing) உதாரணமாக இதன் மூலம் ஒரே மருந்துகளுக்கு வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் ஒரு விலையும் வளர்முக நாடுகளில் ஒரு விலையும் பேணப்படலாம்.
  • ஆக்கவுரிமை விண்ணப்பங்களில் கண்டுபிடிப்பிற்கு மூலமாயமைந்த பருப்பொருளின் புவியியல் நிலையத்தையும் வெளிப்படுத்துமாறு வேண்டின் அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகள் உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள ஆக்கவுரிமையானது தம் உரிமைகளை மீறுவதாயிருப்பின் உடன் நடவடிக்கைகள் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். 
  • உரிய முறையில் தத்தம் நாட்டிற்கு ஏற்;றவாறு இச்சட்டத்தை அமுல்படுத்துவதன் மூலம் பாரம்பரிய அறிவு, பாரம்பரிய கலாசார வெளிப்படுத்துகைகள் மற்றும் கிடைக்க இருக்கும் மரபணு வளங்கள் உரிய முறையில் பாதுகாக்கப்படலாம்.

இலங்கை பற்றிய ஒரு நோக்கு

இலங்கையின் 2003 ம் ஆண்டு 36ம் இலக்க புலமைச்சொத்து சட்டம் வுசுஐPளு உடன்படிக்கைக்கு இலங்கை ஒரு தரப்பினர் எனும் வகையில் அதன் ஏற்பாடுகளை உள்வாங்கி உருவாக்கப்பட்டதாகும். சர்வதேச தராதரங்களை நம் நாட்டிற்கு ஏற்றவிதத்தில் உள்வாங்க வேண்டிய கடப்பாட்டை இச்சட்டம் பெருமளவிற்கு நிறைவேற்றியுள்ளது எனலாம். சில ஏற்பாடுகளை உதாரணத்திற்கு அவதானிப்பின் குறிப்பான ஏற்பாடாக ஆக்கவுரிமைக்கு மட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும் பிரிவு 86 ஐ குறிப்பிடலாம். இதன் உபபிரிவு 2(இ) ஆனது பணிப்பாளர் நாயகம் தேசிய பாதுகாப்பு, ஊட்டச்சத்து, சுகாதாரம் அல்லது தேசிய பொருளாதாரத்தின் வேறு முக்கியமான நோக்கங்களுக்காக விதந்துரைக்கப்பட்ட நடபடிமுறைகளை தேவைப்படுத்தாது குறித்த கண்டுபிடிப்பின் பாவனைக்கு கட்டாய அனுமதியை பொது அக்கறையின் அடிப்படையில் ஒருவருக்கு வழங்கலாம் என்கிறது. இங்கு நோக்கங்கள் மிகவும் பரந்தளவில் பொருள்கோடப்படக் கூடியதாக இருத்தல் இலங்கை போன்றதொரு அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாட்டிற்கு சாதகமாய் அமையக்கூடியதொரு விடயமாகும். அதே போல் TRIPS சமவாயத்தில் ஆக்கவுரிமைக்கு உரித்துடைய சிலவும் நமது நியதிச்சட்டத்தில் ஆக்கவுரிமை பெறப்படமுடியாது என வெளிப்படையாக மறுக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

TRIPS உடன்படிக்கையில் “Plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants and animals other than non-biological and microbiological processes.” என்றும் நமது நியதிச்சட்டம் ““plants ,animals and other micro organism other than transgenic micro organism and essentially biological process for the production of plants and animals other than the non-biological and microbiological processes”

என்றும் குறிப்பிடுவது ஆக்கவுரிமை கோரக்கூடிய பரப்பெல்லையை குறைப்பதாக நமது நியதிச்சட்டம் அமைவதை தெளிவுறுத்துகிறது. அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடு எனும் வகையில் நாம் இறுக்கமான புலமைச்சொத்து சட்டத்தை கொண்டிருப்பது நமக்கு பாதகமாயமையலாம்.

முடிவுக் குறிப்புக்கள்

புலமைச்சொத்து சட்டம் பொருளியல் சமத்துவம் இல்லாத நிலையில் சர்வதேச தராதரத்தை கொண்டிருப்பது அபிவிருத்தி அடைந்து வரும் நாடுகளுக்கு பாதகமானதே எனினும் முழுதும் மனித குலத்திற்கு எதிரான ஒரு சட்ட பொறிமுறை என கருத முடியாது என்பதே ஏற்கப்படக்கூடிய பொதுவான கருத்தாகும். தூரநோக்கில் பார்ப்பின் நீண்ட கால செயன்முறையில் வளர்முக நாடுகளின் அபிவிருத்திக்கும் கூட ஏதுவான காரணியாக இதை பயன்படுத்தலாம் என்பது தெளிவாகிறது. ஆயினும் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் வேண்டுவது போன்ற மேலும் இறுக்கமான சட்டப்பரப்பு உண்மையில் விரும்பத்தகுந்ததல்ல என்பதுவும் குறிப்பிடத்தக்கது. எவ்வாறெனினும் வளரச்சியடைந்த நாடுகளும் பல்தேசிய கூட்டுத்தாபனங்களும் வளர்முக நாடுகளில் புலமைச்சொத்து தொடர்பிலான புதிய தராதரங்களை அமுல்படுத்துவதற்கு போதுமான தொழினுட்ப, நிதி உதவிகளை வழங்கவேண்டும் என்பதோடு இவை ஆரோக்கியமான வர்த்தக போட்டியை மையப்படுத்தியதாயும் அவர்களின் நிலைபேண் அபிவிருத்தியை கருத்திறிகொண்டதாகவும் அமையவேண்டும் என்பது அவசியமாகும்.