கவனம் – குறும்பட முன்னோட்டம்

வல்லூறு, வேகம்… இன்னபிற சிறப்பான குறுப்படங்களின் இயக்குனரான அ.நிசாந்தனின் நெறியாழ்கையில் விரைவில் வெளிவர இருக்கிறது…. “ கவனம் ” குறுந்திரைப்படம்

குறும்படப்பாடல் (1023) – வரிகள் கவிஞர் அமல்ராஜ்

இப்பாடலுக்கு வரிகள் அமல்ராஜ், பாடல் இசை தர்சனன் (16 வயது மாணவன்). அத்துடன் மிக அருமையான பின்னணி இசை அமைத்து தந்த அருள்வாசகன் (இந்தியா) அவர்களுக்கும் எமது நன்றியை “1023 வருடங்கள்” குழு நன்றியை தெரிவிக்கிறது.

The song had been Composed by just 16 years old boy- Tharshanan. Lyrics – Amal Raj. As well as we need to say thanks to Arul vasagan (India) for awesome BGM.